Gallery


Eureka Wedvlug Duiweklub 37 duiwe van hoogstaande gehalte op ‘n veiling by die Pretoria Wedvlug Duiwe Federasie se saal verkoop op 9 Augustus 2016 om 10H00 vir 11H00.

Die saal is gelee op die hoek van Denyssen Laan en Sanniespos straat te Suiderberg, Pretoria en die GPS koordinate is :

·       Suid       25° 41 min 45.8362 sek

·       Oos        28° 08 min 09.19774 sek

 

Die openingsbod op duiwe is R500.00 en dit is kontant verkope. Daar is 37 duiwe van hoogstaande gehalte (sien aangehegte lys) en “pedigree’s” sal op die dag beskikbaar wees. Vir spesifieke navrae oor duiwe kan Tinus Boshoff na-ure gekontak word.

 

Worsbroodjies sal te koop aangebied word en julle ondersteuning sal opreg waardeer.

 

Ek wil graag versoek dat julle my behulpsaam sal wees om die veiling te adverteer met behulp van julle verspreidingslyste en kontakte. Indien daar kostes verbonde is aan die verspreiding van die inligting sal ons dit met graagte dek.

 

Byvoorbaat dank

 

Piet Swanepoel

082 8555 714